UA-127409707-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

CLUBBLAD

Kijk hier voor het laatste clubblad.

 

PRIVACYVerklaring UDI 1896 Arnhem

 

Dit is een PRIVACYVERKLARING van de Arnhemse Sportvereniging Uitspanning door Inspanning, gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120290 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “UDI 1896 Arnhem”. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens UDI 1896 Arnhem verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1.   GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

     1.1 UDI 1896 Arnhem verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

        (a) Lid wordt van de vereniging

        (b) als kaderlid en/of vrijwilliger actief bent

        (b) Donateur wordt van de vereniging

        (c) Een al dan niet commerciele relatie aangaat met de vereniging

        (d) aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie

        (e) middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt.

        (f) onze website bezoekt

     1.2 UDI 1896 Arnhem verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

        (a) naam

        (b) adres

        (c) emailadressen

        (d) telefoonnummers

        (e) geboortedatum

        (f) aanmeldingsdatum

        (g) geslacht

        (h) Bankgegevens

        (i) voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)

        (j) pasfoto

        (k) sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen

        (l) inschrijvingen voor activiteiten

     1.3 UDI arnhem 1896 kan deze gegevens gebruiken om:

        (a) het lidmaatschap te effectueren

        (b) contact met u op te nemen en te onderhouden

        (c) de dienstverlening van UDI 1896 Arnhem te verbeteren

        (d) de website te optimaliseren

        (e) Nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of via de post

        (f) automatische incasso tbv contributie en overige gelden

        (g) aanmelding bij het aangesloten bonden waaronder het NHV (Nederlands Handbal Verbond)

        (h) Deelname aan activieiten waaronder alle handbalactiviteiten

        (i) Vermelding van namen en contactgevevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het         kader van de uitvoering van vrijwilligers taken.

        (j)  Vermelding van namen in haar media ter duiding van team informatie en of beeldmateriaal

        (k) Het in contact brengen van derden met (kader)leden ten bate van het maken van voor UDI 1896          Arhem en/of het (kader)lid relevante afspraken en/of publiciteit.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

     2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via leden@udi1896.nl voor:

        (a) meer informatie over de wijze waarop UDI 1896 Arnhem persoonsgegevens verwerkt;

        (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

        (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

        (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door UDI 1896 Arnhem

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

     3.1 UDI 1896 Arnhem zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring     genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van het     NHV en Sportlink.

     3.2 UDI 1896 Arnhem zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens     te beveiligen.

 

4. DERDEN

     4.1 UDI 1896 Arnhem zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 4.2,     tenzij u  daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of UDI 1896 Arnhem daartoe verplicht     is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

     4.2 UDI 1896 Arnhem verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

        (a) Bonden en organisaties waarbij UDI 1896 is aangesloten zoals het NHV

        (b) Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking zoals Sportlink

        (c) Drukkers en/of verspreiders van informatie zoals Editoo

        (d) Gebruik in aan het NHV of aan UDI 1896 gelieerde apps zoals HandbalNL

         Deze derden gebruiken de gegevens voor alle bij hen behorende activiteiten waaronder maar niet         beperkt tot het organiseren en faciliteren van handbalactiviteiten, het hosten van een administratie en         het delen van informatie.

 

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

     5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan     om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

Mandag 26 oktober. 20.00 uur.

Lokatie: Kantine Kermisland.

Stukken kunnen digitaal opgevraagd worden bij het secretariaat (secretariaat@udi1896.nl)